Prosjekthuset kan tilby prosjektadministrasjon og utleie av ingeniørkompetanse, primært innen bygg- og anleggsbransjen. Både kortvarige og langvarige oppdrag er av interesse.

  • prosjektledelse
  • byggeledelse
  • innkjøp/kontrahering
  • kundeveiledning
  • logistikk/planlegging