Referanse prosjekt

Heldal Entreprenør AS: Tilførselsveg ny E18 Krøgenes - Longum, underentreprise for AF. HMS/KS/Ytre Miljø -leder. Oppdragets varighet: august 2017 - august 2019.

Skifjell Invest AS:

  • Reise Terrasse (30 stk leiligheter), Lillesand. Kundeveiledning, bygge- og prosjektledelse. Oppdragets varighet: august 2015 - august 2017. Oppfølging av garantitid - pågår.

  • Nedenes Park (16 stk leiligheter), Nedenes. Kundeveiledning, bygge- og prosjekteringsledelse. Oppdragets varighet: juni 2017 - august 2018. Oppfølging av garantitid - pågår.

Züblin Norge: organisere/tilrettelegge for presentasjon av firmaet til potensielle samarbeidspartnere og kunder i Kristiansands området. Oppdragets varighet: mai 2015

Marnar Brygge AS: kundeveiledning på prosjekt Marnar Brygge (leilighetsbygg) Mandal. Oppdragets varighet: april 2015 - sept.2016

Block Watne, Vest Agder: prosjektleder på prosjekt Eidet (15 stk rekkehus) og Høvåg Sentrumsområde (feltutbygging). Oppdragets varighet: januar 2015 - mai 2017