Referanse prosjekt

Block Watne, Vest Agder: prosjektleder på prosjekt Eidet (15 stk rekkehus) og Høvåg Sentrumsområde (feltutbygging). Oppdragets varighet: januar 2015 - d.d

Marnar Brygge AS: kundeveiledning på prosjekt Marnar Brygge, Mandal. Oppdragets varighet: april 2015 - sept.2016

Züblin Norge: organisere/tilrettelegge for presentasjon av firmaet til potensielle samarbeidspartnere og kunder i Kristiansands området. Oppdragets varighet: mai 2015

Skifjell Invest AS: kundeveiledning på prosjekt Reise Terrasse, Lillesand. Oppdragets varighet: august 2015 - d.d